Mao Zedong’dan Çinlilere Öğütler

Mao Zedong’dan Çinlilere Öğütler

Davamıza önderlik eden çekirdek güç Çin Komünist Partisidir. Fikrimize kılavuzluk eden teorik temel Marksizm-Leninizmdir. Çin, Çin Komünist Partisi’nin çabaları olmadan, Çin halkının ana dayanak noktası olan Çinli Komünistler olmadan, hiçbir zaman bağımsızlığına ve özgürlüğüne ulaşamaz, sanayileşemez ve tarımını modernize edemez. Çin Komünist Partisi, tüm Çin halkının önderlik merkezidir. Bu merkez olmadan, sosyalizm davası zafer kazanamaz. Kitlelere inanmalıyız ve Parti’ye inanmalıyız. Temel iki ilke bunlardır. Bu ilkelerden şüpheye düşersek, hiçbir şeyi başaramayız. Devrim olacaksa, devrimci bir parti olmalıdır. Bir devrimci
parti olmadan, Marksist-Leninist devrim teorisi üzerine inşa edilen bir parti olmadan ve Marksist-Leninist devrimci tarzda bir parti olmadan, emperyalizmi ve onun bekçi köpeklerini yenme yolunda işçi sınıfına ve geniş halk kitlelerine öncülük etmek mümkün değildir.

Bir Cevap Yazın