Sunni Olduğu İçin Öldürülen Şeyhülislam

Safevi Tarihçisi Hasan-ı Rumlu “Ahsenü’t-Tevarih” eserinde anlatıyor : “Heratlı Şeyhülislam (Şeyhülislam Herati) tefsir, hadis ve fıkıh ilminde asrın teki (eşsizi) idi ve Sultan Hüseyn Mirza zamanında yaklaşık 30 yıl Horasanda Şeyhülislam’ lık yapmıştır. O sünni olduğu için Ramazan ayında (1510 yılının Aralık ayı) şanlı hakanın fermanı ile öldürüldü”

[Hasan-ı Rumlu, Ahsenü’t-Tevarih, s. 183]

Bir Cevap Yazın