Safevilerin Irak Türkmenlerini Katletmesi

Hüseynî Nizâmşâhî, “Târîḫ-i Elçi-i Niẓâm Şâhî” eserinde Safevilerin Irak Türkmenlerine yönelik katliamı konusunda yazıyor :

“Türkmenler Şahın emri ile Rumlu Div Sultan tarafından çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı gözetmeksizin katledildi. Dicle nehrinin akıtılan kanlar sebebinden kıpkırmızı aktığı gibi Bağdat`ın havası da günlerce ceset koktu”

[ Hürşah b.Kubad, “Târîḫ-i Elçi-i Niẓâm Şâhî”, s.25 ]

Bir Cevap Yazın