Bağımsız Kafkas Cumhuriyeti

Ömer Naci ve Scheubner 14 Ocak 1914’te geçici bir süre içinde olsa Tebriz’i işgal ettiler. Bu durumdan faydalanan Azeriler, Ruslara karşı ayaklandılar. Doğu Kafkasya’daki Difai Hareketi’nin lideri Emir Aslan bu ayaklanmaların amacının İsviçre benzeri bir Bağımsız Kafkas Cumhuriyeti olduğunu açıkladı. Bağımsız Kafkas Cumhuriyeti’nin toprakları Bakü, Erivan, Terek ve Dağıstan bölgeleri ile Gence’den oluşacaktı. Enver Paşa, Emir Aslan’ın bağımsız Kafkas Cumhuriyeti düşüncesine destek veriyordu. Bu nedenle Enver Paşa, Ömer Naci ve Scheubnerdene, Emir Aslan’a yardım etmesini istemiştir

Mustafa Çolak, Komitenin kahramanı Enver Paşa, Yeditepe yayınları Sayfa 127

Bir Cevap Yazın