Sarı Türkler

Kuman ve diğer bütün farklı söylenişler, genellikle, sarı, açık sarı sarıman rengi, sarışın gibi anlamlar ifade eder. Bundan anlamaktayız ki, bir kısım Kumanlar gerçekten, beyaz tenli, kumral sarı saçlı idiler. Bu isim onlara diğer Türk boylarından farklı olduğu için verilmiştir. Kuman ismi 885’ten itibaren İslâm ve Gürcü kaynaklarında “Kıpçak” ismi ile geçmektedir.

Prof. Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, sayfa-294

Bir Cevap Yazın