Adalet Meslek Yüksek Okulu Nedir? İş İmkanları Nelerdir?

Adalet Meslek Yüksek Okulu Nedir? İş İmkanları Nelerdir?

Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Adalet bölümünde okumak isteyen bir öğrencinin hukuk alanına ilgi duyan, Türkçe derslerinde başarılı, titiz, dikkatli ve sorumluluk duygularına sahip bir kimse olması bu alandaki başarısını artıracaktır.

Çalışma Alanları: Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselenişen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler. Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvabı verilir. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.

Programın Amacı:

Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatı’nda görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanmasıdır. Ülkemizde adliye teşkilatında çalışan, hakimlik ve savcılık birimlerinde “kalem” olarak adlandırılan birimlerde, hukuk eğitimi almış adalet meslek yüksek okulu mezunlarıyla işler daha çabuk, daha düzgün ilerleyecektir. 

Çalışma Alanları:

Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Bir Cevap Yazın