Acil Durum Ve Afet Yönetimi

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir? İş İmkanları Nelerdir?

Bu bölümün amacı her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek kişileri yetiştirmektir. Bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir. Bu mesleği düşünenlerin;

  • İnsanlara yardım etmekten hoşlanması
  • Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilmesi
  • Bedence sağlam ve güçlü kişiler olması
  • Dikkatli, temiz, titiz, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü olması
  • Başkaları ile iyi iletişim kurabilmesi
  • Liderlik özelliklerine sahip olması
  • Ekip çalışmasına açık olması gerekir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı, bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla açılmıştır. Bu amaçla, acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırılması, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak; afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve donanıma sahip, yenilikçi, araştırmac, girişimci elemanlar yetiştirmektir. Bu program, öğrencilere acil durum ve afet yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra onların çözümleyici ve iletişim becerilerini ilerletmeye ve onları yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama ve yasal dayanaklar da içinde olmak üzere çeşitli kariyer yollarında geliştirmeye yöneliktir.

Mezunların başlıca çalışma alanları İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, bu müdürlüklere bağlı birimler, İtfaiye teşkilatları ve Kızılay gibi kuruluşlardır. Ayrıca bölümden mezun olanlar KPSS ön lisans oturumunda yeterli puanı aldıkları takdirde, çeşitli devlet kurumlarına memur veya tekniker statüsünde de görev alabilirler.

Çalışma Alanları:
Arama-Kurtarma Acil Yardım, İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi konularını içeren çok yoğun ve pratik uygulamalı bir eğitim programını kapsamaktadır. Mezunları, itfaiye şerde arama kurtarma ekiplerinde, sivil savunma müdürlüklerinde, sağlık sektöründe çaluşabilmektedir.

Bir Cevap Yazın