Meslekleri Nasıl Tanıyabilirim?

Mesleğimi Nasıl Seçerim: Meslekleri Nasıl Tanıyabilirim?

Bireyin kendini tanımasını ardından ilgi duyduğu meslekleri de tanıması gerekir. Birey Meslekler hakkındaki araştırmasını;

  • Meslek mensuplarının yaptığı temel faaliyetler
  • Çalışma ortamı
  • Çalışma koşulları
  • Çalışanlarda aranan nitelikler
  • Mesleğe hazırlanma
  • İlk işe giriş gibi konulara yoğunlaştırması gerekir.

Kişilik özelliklerinize, yeteneklerinizi ve günün koşullarına uygun bilinçli bir meslek seçimi, toplumda sağlıklı, mutlu, kendi kendisiyle barışık insanların sayısını da çoğaltacaktır. Meslek seçimi hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu konunun bireysel yönden birtakım fizyolojik ihtiyaçların doyurulmasında; toplumsal açıdan da toplumsal gelişmeye temel oluşturacak olan insan gücünün planlamasında önemi açıkça görülmektedir.

Kaynak: Meslekler Rehberi Sayfa 4

Bir Cevap Yazın