Ben Neler Yapabilirim?

Mesleğimi Nasıl Seçerim: Ben Neler Yapabilirim?

Yetenek, belli bir eğitimden yararlanma gücüdür. Bireyin hangi eğitim programında başarılı olabileceğini gösterir. Yetenek meslekteki başarıyı etkileyen etkenlerden biridir ve temel gerekliliktir. Seçtiği mesleğin gerektirdiği azami yetenek düzeyine sahip olmayan bireyin o meslekte başarılı olması mümkün değildir. Bunun yanında sahip olduğu yeteneklerinin ve kapasitesinin altında bir yetenek düzeyi gerektiren mesleğe yönelen bireyin meslekte doyum sağlaması da mümkün değildir. Bireyin akademik yeteneğini, derslerdeki başarı ya da başarısızlığını araştırması, sözel ya da sayısal düşünme yeteneklerinden hangisinde daha başarılı olduğunu belirlemesi gerekmektedir. Bunun için bireyin fen, sosyal, matematik ve Türkçe derslerinden başarısı bir ölçüt olabilir. Bunun dışında cisimleri üç boyutlu görebilme, şekiller arası benzerlik ve farklılıkları bulabilme gücü de araştırılması gereken yetenek alanıdır. Sayısal düşünme gücüne sahip olmayan, fen, matematik gibi sayısal derslerde başarılı olmayan bir birey, tıp fakültesi, diş hekimliği, mühendislik gibi sayısal puan ile öğrenci alan yüksek üretim programlarında başarılı olamaz. Cisimleri üç boyutlu görebilme, bir evin planına bakarak o evin yapılmış halini göz önünde canlandırabilme, bir şeklin açılımını düzlem üzerinde görebilme (çizebilme) gücüne sahip olan birey mimarlık eğitiminde başarılı olabilecek yeteneğe sahip demektir. Sözcükleri ustalıkla kullanamayan, zengin bir sözcük daparcığına sahip olmayan kişinin dil ve edebiyat programında başarılı olması zordur.

Kaynak: Meslekler Rehberi Sayfa 3

Bir Cevap Yazın