Kök Tengri Türk’ün Gücü Duası

Müngke Tengri’yin küçüdür.
Geceniz esen, tininiz kut bolsun.
Yakılan ateşlerimiz koruyucu olsun!
Tüür’lerimiz kalkan olsun!
Bir olalım, diri olalım!
Yolumuz daima ak,
Ulu Türk’ün gücü sonsuz olsun!

Güneş dolaşamaz çelik dağ,
Ay dolaşamaz altın dağ!
Balta kesmez ulu ağacın,
Aylı, güneşli Ayaz hakan,
Çaputlarla süslenmiş kutlu bozkırım
Kutlu yapraklı kayın ağacın
Alevli ateş’in sahibi Ak Yayık
Ey Gök Tengri!
Ulu Türk’ün gücü sonsuz olsun!

Bir Cevap Yazın