Hayatın Kaynağı ve Gelişimi: Evrim ve Adaptasyon

Hayatın Kaynağı ve Gelişimi: Evrim ve Adaptasyon

Evrim

Tüm bitkiler ve hayvanlar, evrim adı verilen kademeli bir değişim süreci sonucu ortaya çıkmıştır. Bugün rastlanan hayvan ve bitki türleri, nesli tükenmiş olan ilkel atalarının evrimi sonucu ortaya çıkmıştır. Tribolit ve amonitler, milyonlarca yıl önce denizlerde bulunuyordu. Bugün sadece kayaların içinde, bunların fosillerine rastlanıyor. Çevre koşulları değiştikçe hayvanların nesli tükenir. Yok olan hayvan türlerinin yerini, değişen koşullara uyum sağlayan diğer türler almıştır.

Adaptasyon

Dinozorlar, 160 yıldan uzun bir süre boyunca dünyaya hükmetmiştir. Bir zamanlar 500’den fazla dinozor türü vardı. Ancak hepsi yok oldu ve bugün ancak bu harika hayvanların fosilleri bulunmaktadır. Canlılar, adaptasyon sonucu sürekli evrim geçirir. Her hayat biçimi, aynı türe ait diğer canlılardan biraz farklı olduğu için çevrelerine uyum sağlayabilmektedir. Koşullar farklılaştığında, bazı canlı türlerinin diğerlerine göre hayatta kalması dah kolaydır. Bitkiler ve hayvanlar, dondurucu kutup bölgeleri, sıcak ve kuru çöller ve güneş almayan okyanus derinlikleri de dahil olmak üzere, dünya üzerindeki hemen her ortama yerleşmiştir.

Bir Cevap Yazın