Bekarlar Daha Kolay Hastalanır

Bekarlar Daha Kolay Hastalanır

Aşkın sağlık üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi sadece mutluluk ve yaşama değer verme gibi öznel parametrelerle ilgili değildir –gerçi bunları değerlendirmek için birçok çalışma yapılmıştır ve bu çalışmaların neredeyse tamamında evlilik olumlu bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Evli veya çift olan insanlar bekârlardan daha mutludur: Epidemiyolojik verilere göre, incelenen tüm ölüm nedenleri açısından, ölüm oranı evlilerde evli olmayanlara, yani bekârlara, boşanmışlara, ayrı veya dul olanlara göre daha azdır. Bu durum hem kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve depresyon için hem de örneğin zatürre, grip, karaciğer ve akciğer hastalıkları için geçerlidir: Bize nesnel veriler sunan bütün bu hastalıklar öznenin kendisi tarafından “değerlendirilmez” , dolayısıyla da sağlığa dair güvenilir göstergeler sağlar. Tabii ki, nikâh memurunun önünde sadece “evet” demiş olmak çift yaşamının lütuflarından yararlanmamız için yeterli değildir: Çift yaşamının iyi yürümesi de elzemdir. Kayda değer örneklerden bir tanesi, ciddi böbrek hastalığı olan diyalize bağlı 174 hasta arasında yapılan bir çalışmada yer almaktadır. Aşk ilişkilerinden memnun olduğunu söyleyenlerde tedavinin başlangıcından 3 yıl sonra muayene esnasında ölüm oranında %29’luk bir düşüş olduğu görülmüş, buna karşılık çalışmanın başında ilişkilerini olumsuz olarak değerlendirenlerde ölüm riskinde %49’luk bir artış saptanmıştır. Benzer şekilde, 292 hasta üzerinde “ciddi bir koroner vakadan” beş yıl sonra yapılan muayene göstermiştir ki birinci koroner vaka sırasında ilişkilerinde problem yaşadığını bildiren kadınlarda ikinci koroner vaka sayısı üç kat fazladır. Evlilikteki strese bağlı bu zararlı etki, işyerindeki stresten kat kat önemlidir. Bu türdeki çalışmaların hepsinde, çift içinde ilişkinin noksanlığı veya kötü ilişkinin varlığı, tütün ve alkolün sağlığa verdiği zarar kadar yüksek bir risk teşkil etmektedir.

Bir Cevap Yazın