Daima Bir Başkasının Yarısıyızdır

İnsanlarda bir çiftin oluşumunu anlamak için, farklı büyük maymun türlerinde (en yakın akrabalarımız olan primatlar) bulunan bağlar incelenmiştir. Burada amaç şunu anlamaktır: Niçin bazı türler dominant bir erkek, alt-dominant erkekler ve dişilerden oluşan bir haremden (onlar da hiyerarşik bir düzen içindedir) oluşan hiyerarşik gruplar kurarken, bazı türler temel sosyal birim olarak çift halinde yaşamaktadır? Neticede çok önemli üç tip bağ tespit edilmiştir: Çocuğun ebeveynle kurduğu bağ, ebeveynin çocukla kurduğu bağ ve erkek ile dişi arasındaki bağ. Mevcut verilerin analizi, büyük maymunlarda bu üç bağ tipinden sadece çocuğun ebeveynle kurduğu bağın görüldüğünü ortaya koymuştur, bunun sebebi de muhtemelen yavruların hayatta kalmasının çok önem taşımasıdır. Diğer iki tip bağ, yapılan çalışmaların hiçbirinde aynı güce sahip değildir. Nitekim ebeveynin çocukla kurduğu bağ da daha az sistematiktir: Pek çok primat türünde, ebeveyn bağı bulunmayan yetişkinler de dahil birçok yetişkin, çocuklara karşı özenli davranışlar sergiler ve bir yetişkinin bir çocukla ilgilenmesi bağlanmaya neden olabilir, tabii her zaman değil. Annelerin çocuklarla, aralarında özel bir bağ olmaksızın, etkili bir şekilde yeterince ilgilendiği de olur. Sonuç olarak, iki cinsel partner arasındaki spesifik ve güçlü bağ sadece insanlara münhasır olmamasına rağmen (örneğin ipekmaymunlar da şefkatli ilişkiler kurarlar) primatlarda nadiren görülür.

Bir Cevap Yazın