Genlerin Karışması

Genlerin Karışması

Bazı hususlarda bizimkilere benzeyen özelliklere ve bazı hususlarda da benzemeyen özelliklere karşı duyarlı olamayacağımız kesinlikle söylenemez. Kişilik göstergeleri ve ruh hali, hatta cüsse biri hakkında iyi düşünmemizi sağlayan belirleyici etkenler olabilir. Bu etkenler, genlerin karıştığı olası bir durumda çocukların hayatta kalması için öncelik kazanacaktır. Buna karşılık, bakterilere ve virüslere karşı bağışıklık gibi sağlıkla ilgili olan diğer özellikler için genlerin heterojen olması daha önemli olmalıdır ve haliyle biz de farklılıkları gösteren sinyallere karşı daha duyarlı oluyoruzdur. Özellikle bağışıklık sisteminin bazı genleri için –majör histokompatibilite kompleksi genleri, MHC veya insanlarda HLA (İnsan Lökosit Antijen)– geçerlidir bu durum. Bunlar hücrelerimizdeki yabancı maddeleri tanımlayıp bağışıklık sisteminin hücrelerine sunarlar. Bağışıklık sistemi de bunların yok edilmesi görevini üstlenir. Günümüzde bu genlerin bazı kombinasyonlarının ağır veya süreğen enfeksiyon olarak ortaya çıkması halinde faydalı olacağı tahmin edilmektedir. Belirli bir nüfus içerisinde genler ne kadar çok karışırsa, yararlı kombinasyonların ortaya çıkma şansının ve böylelikle vücudumuzdaki istilacı mikroplara karşı daha dirençli insanların sayısının o kadar artacağı ileri sürülmüştür. İki kişi arasında olabildiğince verimli bir gen karışımının meydana gelmesi için, ideal durumda, her birey kendininkinden çok farklı olan bir grup HLA sunan biriyle birleşmeden önce müstakbel partnerinin genlerini değerlendirmelidir. Kişilik özellikleri veya benzer metabolizma belirtileri için benzerliğin kokusunu alıp muhafaza ettiğimiz gibi, HLA genleri için de farklılıkların kokusunu alır ve farklılığın kokusunu karşı koyulamaz buluruz şüphesiz. Görünen o ki bağışıklık sisteminin genleri konusunda şöyle bir durum mevcuttur: Genleri tamamlayıcı olan bir kişi, bir başkasının tişörtünün uyandırdığı kimyasal bir iletiyi hoş addeder. Ancak genleri, patojen ajanlara karşı verimli bir karışım üretemeyecek kadar kendininkine benzeyen bir kişinin tişörtünün iletisini nahoş bulabilir. Büyüleyici Kokular… 121 kadın ve erkekten, iki kadın ve dört erkek tarafından giyilmiş altı tişörtün kokularının hoş veya nahoş olup olmadıklarına karar vermelerini talep ettik. “Koklayan” ve tişört giyen özneler için önceden belirli bir sayıda HLA geni belirledik. Öznelerin, kokularını güçlü bir şekilde teneffüs ettiği tişörtlerin kendilerinden olabildiğince uzak HLA genlerine sahip olan erkeklere ya da kadınlara ait olduğunu gördük. Bir diğer tespit: Tişörtün kokusu öznelere kendi eşlerinin kokusunu hatırlattığı zaman, tişörtü giyen kişinin HLA genleri bakımından aynı şekilde özneye uzak olduğunu gördük. [ Hiç kuşku yok ki, HLA örneğinde olduğu gibi, bir nüfus içerisinde genlerin karışması hayatta kalma için elverişli olabilir. En azından kısmen kokuyla ilgili olan bir şey genomun içine çeşitliliği sokabilecek bireyleri işaret eder.

Bir Cevap Yazın