Gösterişin Tehlikeleri

Biyolojiye inanıyorsak, çocuklarımızın ve kendi hayatlarımızın sürmesi adına yapılacak en iyi şey, makul bir partner arayışında gösteriş niteliklerinden kendimizi sakınmaktır. Bununla birlikte, erkeklerde bu niteliklerden bazıları doğrudan erkeğin kendi kaynaklarıyla bağlantılıdır ve pire için yorgan yakılmamalıdır: Akdeniz’de yat, St. Moritz’de şale, pahalı bir restoranda akşam yemeği ve elmas gerdanlık değerli nitelikler olarak düşünülebilir, şayet teorik biyolojide birbirini doğrulayan “belirtici niteliklerin çokluğu” olarak adlandırdığımız durum söz konusu ise. Buna karşılılık, diğer gösteriş nitelikleri açıkçası bir amaca hizmet etmez: Örneğin, pul koleksiyonu, Antik yunan üzerine bir nutuk, aşırı şişirilmiş kaslar, eksantrik giyim. Bunlar güvenilir değildir… Cinsel hormonlar da bazı niteliklerin önemini pekiştirir. Örneğin, kadınların ovülasyon sırasında erkeksi kokuları daha iyi fark ettiklerini önceden görmüştük. Demek ki başkalarının daha duyarsız olduğu bir anda, özellikle bazı uyarıcıları daha iyi alımlayabiliyoruz; bu husus, niçin bir kişiye karşı hiçbir çekim hissetmeden onunla birden çok kez karşılaşabildiğimizi açıklar. Niteliklerin iyi kötü uyuşmasından da bahsedecek olursak: Bir niteliğin varlığı bir başka niteliğin değeri karşısında ağır basar; bu durumda egoist bir erkek, ifşa ettiği baskınlık düzeyi ne olursa olsun, arzu edilmez biri olarak algılanır. Bununla birlikte sosyal bir erkekte belirli bir derecede baskınlık onun arzu edilirliğini oldukça artıracaktır. Diğer bir örnek: Hepimiz fiziki güzelliğin hastalıklara, parazitlere karşı dayanıklılığın ve kusurlu genlerin bulunmayışının bir göstergesi olduğunu biliyoruz, ama hedefteki kişi eğlenceli veya nazikse fiziki güzellik önemini kaybetmeye başlıyor. Olası partnerlerin sinyallerini alma ve analiz etme usulümüz, muhabbet etmenin alımlama koşullarımız üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor: Karşı cinsin özelliklerini aile içinde veya arkadaşlarla tartışırken bazı özellikler ile bazı reprodüktif nitelikler arasındaki bağ hakkında bir fikir oluşturur ve bazı durumlarda etrafımızdakiler hakkında yanlış hükümlere varırız.

Bir Cevap Yazın