Yahudiler ve Persler…

Yahudi İncili aynı zamanda Musevi halkı kurtarmaya gelecek kudretli bir kralın müjdesini de verir. Bu kral M.Ö. yaklaşık 590 ile 530′ a dek yaşadığı söylenen Pers Kralı Büyük Kiros’tur. Kiros Yahudi olmasa da, antik Pers dini Zerdüştlüğü benimsediğinden , İbranice de açık ve net olarak bir Mesih, bizzat Tanri’nın kurtarıcı aracı olarak tanımlanır. Kiros M.Ö 539’da Babil’i fethettiginde, tamamen onların beklentilerine uygun davranmıştır. Din adamları, yuvaları İsrail’e dinlerine daha bağlı, Kutsal Merin’le donanmış olarak dönmüştür.

Zerdüştlüğün kurucusunun aynı zamanda Zoroaster ve Zarathustra olarak da bilinen ve en ölümcül ve Ahriman’a kudretini veren kozmik gücün druj (bir yalan) olduğu söylenir. Zerdüşt’e göre, gerektiği zaman doğruyu söylemek dünyayı kurtarabilir.

Bir Cevap Yazın