Galatlar Kimdir? Galata Adı Nereden Geliyor?

Pergamon kralı I. Attalos ve sonrasında II. Attalos un galatların savaşçılıklarına karşı duydukları saygıdan dolayı yaptırdıkları 2 adet anıt vardır. Büyük Galat ve Küçük Galat anıt grubu diye. Muhteşem eserlerdir, kendilerinin esir düşeceklerini anlayınca önce karılarını ve çocuklarını sonrada kendilerini öldürürlerken tasvir edilmişlerdir.

Galatlar, MÖ 280-274 yıllarında Balkanlar ve Batı Anadolu’da yaşadıktan sonra Orta Anadolu’da Ankara ve Çorum, Yozgat yöresine yerleşen Orta Avrupa kökenli Kelt kavmine mensup Galyalılara, Yunanların ve Romalıların verdiği ad. Galatlar Türk Değildir. Hint-Avrupalı bir kavimdir. Türkler ise Ural Altay Kavmidir. Galatların yerleştiği bölgeye Antik Çağ’da Galatya adı verilmiştir. Aşiret yapısına dayanan Galat krallıkları Roma İmparatorluğu’nun hükmü altına girdikleri MÖ 1. yüzyıla kadar bu bölgede varlıklarını sürdürdüler. Orta Anadolu’da Galat dilinin MS 7. yüzyıla dek konuşulduğuna dair belirtiler vardır.

Romalıların Keltlerle yaptığı savaşlardan sonra Keltleri dağıtmasıyla birlikte, Galatları oluşturan Kelt kavimleri Romalıların baskısıyla Güney ve Doğu Avrupa’ya sürüldüler. Brennios (Brenn) adlı önderin komutasında doğuya yürüyen Galat gücünün, kadınlı erkekli 20.000 kişiden oluştuğu ve kadınların da erkeklerle birlikte savaşa katıldığı antik yazarlarca belirtilir. MÖ 280’de Pannonia’yı (bugünkü Macaristan), 279’da Yunanistan’daki Delphi kentini yağmaladılar. Aynı yıl İstanbul’un (Byzantion) karşısındaki tepeye karargâh kurarak kenti tehdit ettiler. Uzun pazarlıklar sonucu Byzantion’lular Galatların kenti surlarla çevirmemesi şartıyla Adapazarı civarına yerleşmesini kabul ederek İstanbul Boğazından geçmelerine yardım etmeyi kabul etti. Bir kışı İstanbul’da geçiren Galatlardan bir kısmı İstanbul’da kalarak asimile oldu. Bugün Galata olarak bilinen bölgenin isminin Galatlar’dan geldiği söylenir.

Bir Cevap Yazın