Güvenli Aşı Taşıma

Yeni Saklama Yöntemiyle Aşılar En Ücra Yerlere Güvenle Taşınabilecek

McMaster Üniversitesi araştırmacıları hassas aşıları 40°C’yi bulan sıcaklıklarda haftalar boyunca saklayabilmenin gü- venilir ve düşük maliyetli bir yolunu buldu. Geliştirdikle- ri yöntemde mevcut aşılardaki etken bileşenler şekerli bir jel ile karıştırılıyor. Bu işlem aşının sekiz haftadan uzun bir süre, yüksek sıcaklıklarda bile dayanmasını sağlıyor. Üste- lik aşı-şeker (pullulan ve trehaloz) karışımı gerçekten ba- sit bir karıştırma işlemiyle hazırlanıyor. İşlem aşının hazır- lanmasındaki maliyeti çok az miktarda artırırken toplam maliyetteki oranı %80’i bulabilen taşıma maliyetini ise ne- redeyse ortadan kaldırıyor. Yöntem hayat kurtarıcı antivi- ral aşıların dünyanın ücra köşelerine ve yoksul bölgeleri- ne ulaştırılmasını önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

Bir Cevap Yazın