Yosun hayvanlar – Bryozoa Nedir?

Yosun hayvanlar – Bryozoa nedir?

Bryozoa’lar daima koloni halinde yaşarlar. Torba şeklinde vücuda sahip her bir Bryozoa ferdinin boyu birkaç milimetreyi geçmez. Her bir ferde zooid, ferdi koruyan boruya zooresium, tüm koloniye zoarium denir. Genellikle sığ denizel organizmalar olup, nadiren tatlı su örnekleri de vardır. Deniz dibindeki kayalara, yosunlara, hayvan kabuklarını tutunarak yaşayanları olduğu gibi, yüzen bazı cisim ve organizmalara yapışarak yer değiştirenleri de vardır. Bu nedenle coğrafi olarak geniş yayılım gösterirler. Üst kambriyen’den itibaren günümüze kadar temsil edilen formları mevcuttur. En son fosil formu Paleozoyik’te bırakmışlardır.

1. Entalaophara Heros:

Zoaria kollara ayrılmış ve dik, zooresium dairesel plakalara sahiptir.

Dönem: Jura

2. Ceriopora Sp.

Zoaria kollara ayrılmış ve uzun, zooesium prizmatik plakalara sahiptir. 

Dönem: Triyas- Miyosen 

3. Archimedes Lativolvis

Vida şeklinde, merkezi bir eksen etrafında belirgin olarak spiral sarılmış zirveler oluşturur. Gözenekler mevcut değildir. 

Dönem: Karbonifer- Permiyen 

Kaynak: Türkiye’nin Önemli Omurgasız Fosilleri. 

Bir Cevap Yazın