Cengiz Han’ın Ataları Kim? Türk mü?

Moğolların Gizli Tarihi adlı eserde, Cengiz Hanın Atasının Börteçine, yani Eril Mavi Kurt, Anasının ise Goa Maral, yani Dişi Ak Geyik (Alongoya) olduğu yazılıdır. Başka bir söylenceye göre Alangoya’nın babasız hamile kaldığı anlatılır. Alangoya, Moğolların ve Mughalların (Babür İmp.) mitolojik anası-atası olarak kabul edilir. Alangoya yatağında yatarken “Ay Işığı” bedenine girer ve onu hamile bırakır, sonra Mavi bir Kurt şeklinde çıkıp gider. Mitolojilerde “AY” dölleyici özelliğe sahiptir. Türkçe “Ay” kelimesi yaratmak ve türetmek anlamına gelir. Yine aynı şekilde Moğol Hanları Kurt ve Geyikten sonra en yüksek ata olarak Oğuz Kağan’ın görmüştür. Secerenin ufak bir kısmı Moğolların gizli tarihi adlı eserde mevcuttur. Cengiz Han’ın babası Yesükey Bahadır’ın kökleri Çin’de hanedanlık kuran Şatolara dayanmaktadır ve Şatolar da Türk kökenlidir.

Osmanlı Padişahları da aynı bağlamda Oğuz Kağan’ı ata kabul etmiştir. Hatta Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethettiğinde hem Moğol Kağanlarını andı hem de Oğuz Kağan adına hutbe okuttu. 2. Murad’da Cengiz Han ve Hülagü Han’ı rahmetle anmıştır ve bu Osmanlı Takvimine de geçmiştir.

Yani On Beşinci Yüzyıl ortalarına kadar Türkiye’de aydınlar arasında bir Tatar düşmanlığı, Müslüman olmayan Türk’e düşmanlık diye bir şey yoktu. Günümüzde insanlar din temelli düşündüğü için Cengiz Han’ı Türk saymamakta fakat Müslüman olan torunlarını Türk saymaktadır. Böyle çarpık bir zihniyet ile tarih öğrenilmez.

Bir Cevap Yazın