Plastik Kayalar

Plastik Kayalar

Bilim adamları, astenosferi genellikle “plastik” olarak tanımlarlar. Bunun nedeni, astenosferin büyük bir bölümünün yumuşak olmasına karşın, sıvıdan çok katı nitelikte oluşudur. Bilim adamları, bu katmanın aralarında çok küçük miktarlarda magma bulunan katı mineral taneciklerinden oluştuğunu düşünüyorlar. Astenosferdeki sıcaklığın, minerallerin çoğunu ergitmeye yetecek kadar yüksek olmasına karşın, üstteki litosfer katmanının neden olduğu yoğun basınç bunu engeller.

Yanardağların çoğu levha sınırlarına yakın yerlerde bulunur.

Bir Cevap Yazın