Arap-İslam Fetih ve Vali Dönemi

Arap-İslam Fetih ve Vali Dönemi

710 Tarif b. Malik komutasındaki kuvvetler İspanya’ya ilk keşif seferini yaptı.

711Tarık b. Ziyad 7 bin kişilik ordusuyla İber yarımadasına geçerek Leke Vadisi Savaşı’nda
Vizigotları yendi.

712 Kuzey Afrika valisi Musa b. Nusayr fethi tamamlamak amacıyla İspanya’ ya geçti.

714 Musa b. Nusayr Endülüs’ün idaresini oğluna bırakarak emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik’in daveti üzerine Şam’a gitti.

732 Puatiye (Poitiers) Savaşı’nda Abdurrahman el-Gafiki komutasındaki İslam ordusu Franklara yenildi. Böylece Müslümanların Fransa’ ya ilerleyişi durduruldu.

750 Abbasilerin gerçekleştirdiği ihtilal neticesinde Emevi Devleti yıkıldı.

755 Abbasilerin ailesini yok ettiği katliamdan kıl payı kurtulan Emevi şehzadesi Abdurrahman b. Muaviye Kuzey Afrika üzerinden Endülüs’e geçti.

756 Abdurrahman b. Muaviye Emevi yanlısı Suriyeli Araplardan faydalanarak Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu. Böylece Endülüs Abbasilerden kopmuş oldu.

Bir Cevap Yazın