Esrar Macunu Satan Dükkanlar

1611 – 1682 yılları arasında yaşayan Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde, İstanbul’da Esrar yapan ve satan dükkanların bulunduğunu yazmıştır. “Esnafi Benkçiyan” denilen bu dükkanların sayısı on altı olup, buralarda altmış “Nefer” çalışmaktaymış. En çok Süleymaniye’deki tiryakiler çarşısında bulunan bu dükkanlarda kolayca “Esrar Macunu” sağlama olanağı varmış.

IV. Murad’dan sonra da zaman zaman yasaklar çıkmasına karşın, İstanbul’da, Batı ve Güney Anadolu’daki Esrar kullanımı yayılmaya devam etmiştir. O dönemlerde, özellikle Bursa bölgesinde yetişen Hint keneviri günümüzde bile en iyi cins olarak kabul edilmiştir. Hint keneviri daha sonra Konya Ovasında da yetiştirilmiştir. Orada bu bitkiye verilen ad “Ban Otu” ya da sadece “Ban” dır. Osmanlılar devrinde Afyon alışverişi önemli olmakla birlikte, afyon içimi Esrar kadar yaygın değilmiş.

Bir Cevap Yazın