Enverland, Atatürkiye, Tayyipland, Devlet-i Osmaniye

Devlet-i Osmaniye, Enverland, Atatürkiye, Tayyipland

Türklerde şahısları putlaştırma kültürü vardır. Hatta öyle ki devlet adı bile şahıs veya hanedan adı ile anılır olmuştur. Türkiye adı Selçuklulardan beri kullanılan bir addır. Tarih kitaplarımızda Osmanlı Devleti ya da Devlet-i Osmaniye adı ile anılan devletimizin yabancı devletler ile olan yazışmalarında sık sık Türkiye adı kullanılmıştır. Devlet-i Osmaniye adı tanzimat ile ortaya çıkan bir addır. Normalde devletimize “Devlet-i Aliyye (Yüce Devlet) ya da Türkiye” denirdi. Ancak şahıslaştırma ve putlaştırma kültüründen dolayı devletimiz hanedan adı ile anılır olmaya başlamıştır. kişi adlarını devlet adı yapma kültürü Araplardan gelen bir kültürdür. Araplar, her hanedanı ayrı bir devlet sayar. Örneğin, Abbasiler ile Emeviler tek bir Arap devletini yönetmiş fakat Abbasi ve Emevi hanedanlarının yönettiği bu Arap devletini Araplar dönemlere ayırarak “Abbasi Devleti, Emevi Devleti” demiştir. Günümüzde Arabistan’a Suudi Arabistan denmesi gibi. Bu sonderece yanlıştır.

Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve ittihatçıların yavaş yavaş ülkeyi yönetmeye başlaması ile bu sefer de Türkiye’ye “Enverland” denmeye başlamıştır. Enverland demek Enver’in ülkesi demektir. Artık Türkiye ya da Devlet-i Aliyye yoktu. Enverland vardı. Türkiye’den (Enverland’dan) gelen her ürünün üstünde, sigara paketlerinde bile ülke menşe-i olarak “Enverland” yazardı. Hatta Enverli İmparatorluğu diyenler bile vardı.

Enver Paşa iktidarı kaybedince ve cumhuriyet kurulunca bu sefer Türkiye’ye bir süre sonra Atatürkiye veya Kemalist Türkiye denmeye başladı. Ülkede siyaseti eleştirenlere, beğenmiyorsan Atatürk’ün ülkesini terket, Atatürk’ün üstünde resmi olan paraları kullanma denildi.

Günümüzde ise Türkiye’ye Tayyipland veya Erdoğan devleti denmeye başladı. İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Türkiye için sık sık “Erdoğan Devleti” ifadesini kullanmaktadır. Almanlar Türkiye’ye Tayyipland demektedir.

Tayyip Erdoğan taraftaları, ülke siyasetini eleştirenlere, beğenmiyorsan Erdoğan’ın devletini terket demektedir. Süleyman Soylu bir konuşmasında şöyle demiştir.

“Bundan 12 yıl önce Türkiye’de insanlar kendilerini rahatça ifade edemiyorlardı. Dindarlar ‘Dindarım’ diyemezdi bu ülkede, fısır fısır konuşulurdu. Biz o günleri unutmadık. 12 yıl önce Alevîsi ‘ben Aleviyim’ diyemezdi, Kürt’ü ‘Ben Kürdüm’ diyemezdi. Tayyip Erdoğan’ın ülkesinde bugün herkes kendisini ifade ediyor. Kimse korkmuyor, kimse çekinmiyor…”

Sizce Türkler, şahısları putlaştırma kültüründen ne zaman vazgeçecektir?

Bir Cevap Yazın