Abaza Hasan Paşa Hayatı

Sultan Dördüncü Mehmet Han devrinde Osmanlı tarihinin en büyük celali isyanını çıkaran asi reisi. Anadolu’da Türkmen boylarının ağası olan Haydaroğlu Mehmet’in çıkardığı isyanı bastırarak meşhur oldu, bunun üzerine Türkmen voyvodalığına tayin edildi. Ancak bir süre sonra görevden alınmasına kızarak isyan etti. Gerede ve Bolu arasındaki sahayı hükmü altına aldı ve bu sırada isyan etmiş olan İbşir Paşa ile birleşerek üzerine gönderilen Katırcıoğlu’nu yendi. Bunun üzerine isyanını önlemek gayesiyle yeniden Türkmen ağalığına tayin edildi.

Abaza Hasan Paşa, İbşir Mustafa Paşa’nın sadrazamlığı sırasında ona müşavirlik görevinde bulundu. Ancak birtakım olaylara sebep olduğundan dolayı İbşir Mustafa idam edilince Abaza Hasan Paşa onun intikamını almak amacıyla tekrar isyan etti. Bunun üzerine Abaza Hasan Paşanın üzerine Anadolu serdarı Diyarbakır valisi Murteza Paşa gönderildiyse de, başarılı olamadı. Daha sonra kış bastırıp, ordunun iaşesini teminde zorluk baş gösterince, Abaza Hasan Paşa da ordusunu dağıttı. Murteza Paşa ile Halep valisi Tutsak Ali Paşa’nın teklifleri üzerine Halep’e gelen Abaza Hasan Paşa’ya bir gece baskını yapıldı. Suç ortakları ile birlikte gerekli cezayı gördü.

Bir Cevap Yazın