Timurlenk Hakkında (1336 – 1404)

Timur da denilen Timurlenk, Türk-Moğol Barlas Aşiretinden çıkma savaşçı hükümdarıdır.

Orta Asya’da Semerkand yakınlarında doğmuştur. Meşrutiyetini kanıtlamak için yanında Cengiz Han soyundan gelen kukla han dolaştırırdı. Persleri, Gürcüleri, Arapları, Osmanlıları Hintlileri yenmiş. Hindistan, Şam ve Suriye’yi fethetmiş, kendi ırkından olan Türkleri Ankara’da yenilgiye uğratmıştır. Timurlenk Çin’i istila ettiği sırada vefat etmiştir.

Bir Cevap Yazın