Sünnetin Kökeni Nereye Dayanıyor?

Sünnetin Kökeni Nereye Dayanıyor? Kuran’da Sünnet olun diye geçen bir ayet var mı? Peygamberin yoldaşları sünnetli miydi?

Sünnet, erkeklerde penis başını örten ve koruyan üstderinin bir kısmının kesilmesi ve böylece glansın (penis başı) açıkta kalmasını sağlamaktır. Erkek sünneti, dini açıdan veya kültürel gerekçelerle pek çok din ve kültürde küçük yaşlardaki erkeklere uygulanır. Sünnet geleneği olan toplumlarda bir çocuk maksimumu 16 yaşına kadar sünnet olmaktadır.

Sünnet’in Antik Mısır’da çıktığına dair bazı yazılar mevcuttur. Yahudiler de bir zamanlar Mısır’da köle olduğu için Yahudiler de sünnetli idi. Yahudilerin Peygamberi İsa’da sünnetlidir. İsa sık sık hristiyanların peygamberi diye anılsa da aslında Musevi inancını reforme etmek isteyen bir peygamberdir. İslam dininin kitabı olan Kuran-ı Kerim de ise sünnetle ilgili bir ayet yoktur. Ayrıca Peygamberin kendisi de sünnet olmamıştır. Bazı İslam otoritelerine göre peygamber Muhammed doğuştan sünnetliymiş. Öyle bile olsa Peygamberin yanındakiler sünnet olmadı. Mesela Ali, Ömer, Osman, Ebubekir gibi önemli kişiler Müslüman olduktan sonra sünnet oldu mu? Hayır. Hatta Müslüman olmadan önce hangi adları kullanıyorlarsa Müslüman olduktan sonra da o adı kullanmaya devam ettiler. Ali İslam’dan öncede Ali idi. Yani buradan şunu anlıyoruz ki sünnet İslami bir emir değildir, fakat zamanla Müslümanlar Musevilerden (Yahudilerden) etkilendiği için sünnet olmaya başlamıştır. Sonuçta Araplar ve Yahudiler iki kardeş ırktır. Zaten peygamberlerin de çoğu Yahudi.

Sünnet, Yahudi dini inancında büyük yer tutar. Eski Ahid’e göre Yahveh, İbrahim’le O’na ve soyuna Kenan topraklarını vadettiği anlaşmayı yapmış ve bu anlaşmanın şartı olarak da İbrahim ve soyundan gelenlere sünnet olmalarını emretmiştir. Bu inanışın gereği olarak Yahudiler, doğumdan sonra 8. günde erkek bebeklerini sünnet ederler.

Sünnet Arap geleneği değildir. Kuran’da Sünnet ile ilgili ayet yoktur. Peygamberin yoldaşları sünnet olmamıştır. Ancak Sünnetin Yahudi geleneği olduğuna dair Tevratta yazılı ayetler mevcuttur.

Modern zamanlara kadar sünnet, cinsel bir kontrol aracı olarak düşünülmüştür. Bu görüşlerin en çok bilinenlerinden biri Yahudi asıllı düşünür İbn Meymun’un 1190 yılına ait şu sözleridir:

“Söz konusu sünnet olduğunda, öyle sanıyorum ki amaçlanan cinsel ilişkiyi azaltmak, cinsel organı zayıflatmak, ve bu şekilde erkeğin mutedil olmasını sağlamaktır. Bazı insanlar sanır ki, sünnet erkeğin yapısındaki bir bozukluğu gidermek içindir, ama buna herkes kolaylıkla cevap verebilir: Nasıl olur da doğadaki canlılar dışarıdan düzeltmeyi gerektirecek kadar “eksik yaratılmış” olabilirler, hele bu özellikle üstderi gibi işlevi açık seçik belli olan bir yapı ise? Gerçek şu ki, bu emir, eksik yaratılışlı bir yapıyı düzeltmek için değil, insanın ahlaki yetersizliklerini tamamlamak içindir. Bu organda açılan yara tam da istendiği gibidir; ne gerekli işlevlere zarar verir, ne de çoğalma yeteneğine. Sünnet basitçe aşırı isteği dengeler, çünkü sünnetin cinsel heyecanı azalttığına dair şüphe yoktur. Organ daha başlangıçtan kan kaybederek ve koruyucu tabakasını yitirerek güçsüz hale gelir……”

(49. Bölüm, s.609) Şaşırmışlara Rehber, İbn Meymun

Türkler de Sünnet

Müslüman olan Türkler de sünnet bir gelenek halini almıştır. Sünnet olacak çocuk için düğünler yapılır, takı takılır. Sünnet çocuğu sünnet kıyafeti ile dolaşır. r) Çok çocuklu aileler, çocukların hepsini birden sünnet ettirmek için uygun bir zamanı beklerler. Sünnet düğünleri genellikle yaz aylarında yapılır. Köylerde sünnet düğünü okuyucu, elçi denilen çağrıcılarla, kentlerde davetiye ile olur. Sünnet yeri ya evdir ya da bahçedir. Çocuğun yatağı hazırlanır, süslenir. Mütevazı düğünlerde misafirlere yemek verilir, hoca çağrılır, Kur’an okunur ve dua edilir, mevlid okunur. Çalgılı düğünler de yaygındır. Çocuğun sünnet giysisi hazır satılan veya diktirilen beyaz ceket ve pantolondur. Bu giysiye üzerinde maşallah yazan bir kuşak takılır. Çocuğun sırtına da kırmızı veya mavi pelerin atılır veya kurdele takılır, başına taç konur. Sünnet sonrası için geniş bir gecelik hazırlanır, çocuk birkaç gün rahat rahat tuvalete gitsin diye. Hatta birkaç gün rahat uyusun diye. En yakınlarından biri tutar, çocuğun dikkatini başka yöne çekerken sünnetçi kesimi tamamlar. Bu sırada tekbir getirilir, “oldu da bitti maşallah” tekerlemesi söylenir. Sünnetçi aleti mengeneli çok keskin bir bıçaktır. Penisin ucundaki deriyi kesme işlemi bittikten sonra sünnetçi pansuman yapar, pamukla sarar, çocuk yatağına götürülür. Bazı yörelerde sünnetçi, kirve ve çocuğun üzerine bir örtü serilmektedir.

Bir Cevap Yazın