Tedarik Zinciri Ünite 8 Soru-Cevap

Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 8 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Dünya genelindeki ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyolojik gelişmenin ve değişmenin etkisiyle ülkelerin birbirleri ile yakınlaşmasına ne ad verilir?

a. Ekonomik sistem
b. Küreselleşme
c. Finansal sistem
d. Siyaset
e. Politika

2- Mal ve hizmetlerin jeopolitik sınırlar arasında oluşturulan pazarlardan temin edilmesine ne ad verilir?

a. Küreselleşme
b. Pazarlama
c. Küresel kaynak kullanımı
d. Ekonomi
e. Tedarik zinciri

3- Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri uluslararası pazarlara iten nedenlerden biri değildir?

a. Uluslararası müşteriler
b. Uluslararası rekabet
c. Yasal düzenlemeler
d. Ölçek ekonomileri
e. Ulusal pazarlar

4- Ülkelerin kendilerinde fazla olan kaynaklar ile üretilmiş olan ürünleri ihtiyaç duyan ülkelere satıp, kendilerinde az olan ya da hiç olmayan kaynaklar ile üretilmiş ürünleri başka ülkelerden satın almasına ne ad verilir?

a. Uluslararası ticaret
b. Küreselleşme
c. Küresel kaynak kullanımı
d. Pazarlama
e. Lojistik

5- Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin uluslararası ticaret yapma nedenlerinden biri değildir?

a. Üretim farklılıkları
b. Farklı kalitedeki mallar
c. Üretim yapılan ülke
d. Fiyat farklılıkları
e. Farklı tüketici zevkleri

6- Müşteriye doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyattan ve tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetten ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve paranın bütünleşik bir şekilde yönetilmesine ne ad verilir?

a. Pazarlama
b. Tutundurma
c. Küreselleşme
d. Tedarik Zinciri Yönetimi
e. Kaynak kullanımı

7- Tedarik zinciri faaliyet ve süreçlerinin birden fazla ülkedeki işletmeler arasında gerçekleşmesi ne ad verilir?

a. Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi
b. Küresel Kaynak Kullanımı
c. Uluslararası Ticaret
d. Uluslararası Pazarlama
e. Uluslararası İlişkiler

8- Küresel yük taşımacılığı modlarından hangisi küresel tedarik zinciri için en uygun moddur?

a. Demiryolu modu
b. Karayolu modu
c. Denizyolu modu
d. Havayolu modu
e. Karma mod

9- Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri kendi bünyelerinde bilgi teknolojileri kullanmaya iten bilginin kendine has özelliklerinden biri değildir?

a. Bilginin karmaşık yapısı
b. Bilginin pahalı olması
c. Çok fazla bilgi bulunması
d. Doğru bilgiye ulaşmanın zor olması
e. Bilginin çok hızlı yayılması

10- Bilginin küresel boyuttaki tedarik zinciri içerisinde yayılması sırasında yönetilmesine ne ad verilir?

a. Küreselleşme
b. Küresel Kaynak Kullanımı
c. Pazarlama
d. Küresel Tedarik Zinciri Bilgi Yönetimi
e. Uluslararası İletişim

Bir Cevap Yazın