Tedarik Zinciri Ünite 8 Özet

Tedarik Zinciri Küresel Boyutuyla Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 8 Özet

Temelinde değişim ve gelişimin bulunduğu küreselleşme, dünya genelindeki ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyolojik gelişmenin ve değişmenin etkisiyle ülkelerin birbirleri ile yakınlaşması anlamına gelmektedir. Küreselleşmeye neden olan pek çok etmen bulunmakla birlikte küresel kaynak kullanımı ihtiyacının doğması ve bunun sonucunda çokuluslu işletmelerin ortaya çıkması en önemli nedenlerden biridir. Küresel kaynak kullanımı (global sourcing), mal ve hizmetlerin jeopolitik sınırlar arasında oluşturulan pazarlardan temin edilmesi demektir. Sınırlar arasındaki bu mal ve hizmet alışverişi küresel tedarik zinciri yönetimi kavramınında temelini oluşturmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi, işletmenin merkezinde olan müşteriye doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyattan ve tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetten ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve paranın bütünleşik bir şekilde yönetilmesidir. Küresel tedarik zinciri yönetimi ise tedarik zinciri faaliyet ve süreçlerinin birden fazla ülkedeki işletmeler arasında gerçekleştirilmesidir. Küresel tedarik zinciri yönetiminin temel amacı odak noktasında olan işletme ile onun ortakları arasındaki bağlantılar sırasında gerçekleştirilen tedarik zinciri faaliyetlerinden mümkün olduğunca en yüksek verimi elde edebilmektir.

Küresel tedarik zinciri yönetimi sırasında tedarik zincirinin en temel faaliyetlerinden biri olan yük taşımacılığının değişik modlarından faydalanılmaktadır. Deniz kara, hava ve demiryolu taşımacılığının birlikte kullanıldığı karma mod ise küresel tedarik zincirinde en çok kullanılan taşımacılık modudur.

Bilgi tüm işletmeler için vazgeçilmez bir girdidir. Ancak küresel bir ortamda faaliyet gösteren işletmelerin doğru bilgiyi doğru zamanda elde etmeleri ve doğru yerde kullanmaları çok önemli olmaktadır. Gereğinden fazla bilginin bulunması, bilginin karmaşık bir yapıya sahip olması, çok hızlı yayılması ve doğru bilgiye ulaşmanın zor olması işletmeleri bilgi teknolojilerinden faydalanmaya zorlamaktadır. Küresel tedarik zinciri yönetimini sırasında da işletme içi ve dışından bilginin akışını kolaylaştırmak için Tedarik Zinciri Yönetimin’de kullanılan bazı bilgi teknolojileri (EDI, ERP, MRP gibi) bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın