Feminizmi Savunmak İçin 8 Mart’ta Memelerini Açtı!

Feminizm Nedir?

” XVIII. yüzyılda Fransa’da filozoflar ve kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha sonraki yüzyıllarda her toplumda yandaş bulan, kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini öne süren ve bunu gerçekleştirmeye çalışan akım.” Feminizmin tanımı budur. Latince Femina olan bu kelime, kadının toplum içindeki yerini ve yetkisini iyileştirmek için ortaya çıkmıştır. ilk olarak sosyal filozof Charles Fourier tarafından kullanılmıştır. Charles Fourier (1772–1837), sosyal olarak gelişmenin tek yolunun, kadınlara daha fazla özgürlük verilmesi olduğunu savunmuştur. Aydınlanma Çağı’nın önemli düşünürleri olan Lady Marry Montagu ve Marquis de Condorcet, kadınların eğitim hakkını savunarak feminizm düşüncesinin temellerini atmışlardır. Bu düşünce, daha sonra bir felsefe haline gelmiş ve bugünkü anlamına ulaşmıştır.

Feminizmi Savunmak İçin Memelerini Açanlar!

Güya obje değiliz dersiniz, kendinizi obje gibi gösterirsiniz. Nedir bu? Felsefi anlamda ortaya çıkan Feminizm bu olabilir mi? Felsefenin annesi olarak bilinen Simone de Beauvoir böyle mi düşünürdü?Wirginia Woolf gibi Feminist yazarlar bunu mu savunuyordu? Yoksa Marie Curie gibi kendini kabul ettiren bilim kadınları, bunları savunuyor olabilir miydi? Tüm bu dünyaya katkısı olan kadınları, mezarlarında ters döndürdünüz! Bu kadınlar kendilerini eğitimde ilerletmek ve kanıtlamak için uğraşıyordu, bu şahıslar ezilmelerin ortadan kalkmasını amaçladılar.

Bir de bunu 8 Mart denen Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilen bir günde sergiliyorsunuz? Şimdi bu dikkat çekmek istemek değildir de nedir? Günümüz feminizmi gerçekten maalesef bu kezbanlıklarla özdeşleşti. Ne derseniz diyin gerçek budur. Esasen tarihsel ve felsefi anlamda ortaya çıkan feminizmle günümüz feminizminin alakası kalmamıştır.

Bir Cevap Yazın