İktisada Giriş: Karar Alma

İktisada Giriş: Karar Alma

İktisadi düşünme tarzı kararların nasıl alındığına ilişkin bazı varsayımlar da içerir. İktisatçılar karar alınırken bir eylemin olası yarar ve maliyetlerinin göz önüne alındığını kabul ederler. Örneğin, otomobilde arka koltukta otururken emniyet kemerinin bağlanması konusunda tüketiciler, olası yararlar (kaza anında yaralanma riskini azaltması gibi) ile maliyetleri (vakit kaybına neden olması, elbiselerin buruşmasına neden olması, sıkıntı vermesi gibi) karşılaştırırlar. Eğer emniyet kemeri bağlamanın yararları maliyetlerini aşıyorsa tüketici emniyet kemerini bağlayacaktır. Aksine maliyetler yararlardan daha büyük olarak değerlendiriliyor ise emniyet kemeri kullanılmaz. Maliyetler ve yararlar kişiden kişiye farklılık gösterdiği için kararlar da farklılık gösterebilir. Örneğin, müvekkili ile bir görüşme yapmak üzere başka bir kentin şehirler arası otobüs terminaline gelen bir avukatı düşünelim. Bu avukat bir taksiye binerek çabucak kent merkezine ulaşabilir veya bir toplu taşıma aracına binerek aynı yere daha uzun sürede ulaşabilir. Kişinin bunlardan hangisini seçeceği elde edilen yarar (tasarruf edilen zaman) ile katlanılan maliyete (ödenen daha yüksek bedel) bağlı olarak belirlenecektir. Böyle bir durumda herkesin aynı sonuca ulaşması söz konusu değildir. Örneğin, aynı otobüs terminaline ailesini ziyaret etmekten dönen bir öğrencinin geldiğini düşünelim ve bu öğrencinin kaldığı yurda erişebilmek için toplu taşıma aracını tercih edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü örneğimizdeki avukatın katlandığı yüksek maliyeti müvekkiline yansıtma olanağı mevcutken, öğrencinin böyle bir imkânı yoktur. Dolayısıyla öğrencinin tercihleri ile karşılaştırıldığında, avukatın taksiyi tercih etmesi daha büyük bir olasılıktır. Karar alma sürecinin bu özelliği belirli iken, elde edilen yararlarda veya katlanılan maliyetlerde meydana gelecek bir değişme, tercihleri etkileyecektir. Örneğin, taksi taşıma ücretlerinde ciddi bir düşüş yaşanırken alternatiflerin fiyatında bir değişiklik olmazsa daha çok ekonomik birimin taksiyi tercih edeceğini söylemek mümkündür. Benzer şekilde, eğer kamu otoritesi emniyet kemeri takmamanın maliyetini (örneğin cezaları) arttırırsa daha fazla sayıda kişinin emniyet kemeri kullanma eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. Görüldüğü gibi ekonomik birimlerin olası davranışlarını öngörebilmek mümkün olmaktadır. Bu durum, insan davranışlarını incelemede ve maliyetlerle elde edilen yararı değiştiren gelişmelerin sonuçlarını belirlemede iktisatçılara önemli bir güç vermektedir.

Bir Cevap Yazın