Mal ve Hizmet Nedir?

Mal ve Hizmet Nedir?

Mal: Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip fiziki varlığı olan ürünlerdir.

Hizmet: Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip fiziki varlığı olmayan ürünlerdir.

Kaynakların çeşitli şekillerde bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan, daha doğru bir ifadeyle üretilen ve ihtiyaçları karşılama özelliği bulunan ürünlere mal ve hizmet adını veriyoruz. Örneğin bir çiftçi, bir traktör, bir dönüm toprak, bir miktar tohum ve bir miktar gübrenin bir araya gelmesi ile bir mal üretilmektedir: buğday. Örneğin 50 müzisyen, bunların kullandığı müzik aletleri, oturdukları sandalyeler, önlerinde bulunan nota kitapları, orkestra şefi ve konser salonunun bir araya gelmesi ile bir hizmet üretilmektedir: klasik müzik konseri. Üretilen mısır fiziki olarak görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, üretiminde kıt kaynaklar kullanıldığı ve insan ihtiyaçlarını karşılama özelliği taşıdığı için bir maldır. Şu anda okumakta olduğunuz kitap, üzerinde oturduğunuz sandalye, üzerinizdeki giysiler, akşam yemeyi planladığınız pizza, tamamı mal olarak kabul edilmesi gereken ürünlerdir. Klasik müzik konseri fiziki olarak dokunamadığımız ancak üretiminde yine kıt kaynaklar kullanıldığı ve insan isteklerini giderdiği için hizmet olarak adlandırılmaktadır. Dinlediğiniz ders, izlediğiniz filmler, yaptığınız telefon görüşmeleri, kullandığınız İnternet bağlantısı, kuru temizleme ve saç kesimi, tamamı hizmet olarak değerlendirebileceğimiz ürünlerdir. Mal ve hizmetler kıt kaynaklarla üretildiği için kendileri de kıtlığa konu olmaktadır. Bir mal veya hizmetin sıfır fiyat düzeyindeki mevcut miktarı toplumun arzuladığı miktardan daha düşükse bu mal veya hizmet kıttır. Arzuladığımız her mal ve hizmete sahip olamadığımız için sürekli olarak bunlar arasında bir seçim, tercih yapmak zorunda kalırız. Kıtlığın söz konusu olduğu ortamda tercih yapma zorunluluğu bazı mal ve hizmetlerden vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelir.

Günlük yaşamımızda çok az sayıda malın fiyatın sıfır olduğu durumdaki (bir bedel ödenmesi gerekmediği zaman) miktarı toplumun arzuladığından daha fazla olduğu için serbest mal kategorisindedir. Örneğin; hava ve deniz suyu genel anlamda serbest mal olarak kabul edilirler. Zira istediğimiz kadar hava soluyabilmekte ve deniz suyu kullanabilmekteyiz. Hayattaki en iyi şeylerin bedava olan şeyler olduğunu savunan bir yaşam anlayışının varlığına karşın günlük yaşamımızdaki hemen her şey kıttır ve serbest mal kategorisine girmemektedir. Hatta serbest mal olarak düşündüğümüz mal ve hizmetlerde bile bir bedel ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Örneğin; atmosferi bir çöplük, denizleri de lağım çukuru olarak kullanmaya devam ettikçe temiz hava ve temiz deniz suyu giderek kıt hâle gelmektedir. Serbest mal kategorisinde olan mal ve hizmetlerin iktisadın konusu değildir. Kıtlık söz konusu olmadığında iktisadi sorun da söz konusu olmayacağı için serbest mallar iktisadın ilgi alanı içerisinde yer almazlar.

Bir Cevap Yazın