Platon’un Düşünceleri Ve Etkisi

Platon, Araplar yoluyla bize kadar ulaşan, İdealar Öğretisi diye bilinen bir dizi düşünce geliştirdi. Bu öğreti, bilimsel düşünceyi din ve felsefeyle birleştirdi için, daha sonraki düşünürler açısından çok önemlidir. Platon, beş duyumuzda (görme, işitme, tat, koku ve dokunma duyularımızla) farkına vardığımız her şeyin yalnızca bir dış görünüş olduğunu savundu. O, hakikatin asla gözlemleyemeyeceğimiz ancak aklımızla bilgisine ulaşabileceğimiz bir şey olduğuna inanıyordu. Bu düşünce, daha sonra Batı felsefesinin temellerinden biri olmuştur. Platon’un kendisinden sonraki filozoflarla bilim adamları üzerinde büyük etkisi olmuştur, ama bugün genellikle onun görüşlerinin, günümüzün deneye önem veren bilimi için bir engel oluşturduğu kabul edilir. Bunun nedeni, Platon’un gözlemin, saf kuramsal bilgiye giden yolu içinden çıkılamayacak hale getirdiğini düşünmesi, bunun için de deneyi önemsememesidir. Örneğin, gezegenlerin devinimlerinin en iyi akılla anlaşılabileceğine, dikkatli gözlemlerin bu yolda bir işe yaramayacağına inanıyordu. Matematiği her türlü bilgi için anahtar olarak öne çıkarıyor; ancak, Arkhimedes’ten farklı olarak günlük yaşamda matematiğin bize gereken yönleriyle hiç ilgilenmiyordu.

Bir Cevap Yazın