Ortaçağ Bilgi Merkezleri

12. yüzyılın sonlarından itibaren, bütün Avrupa’da üniversite denilen yeni bilgi merkezleri kurulmaay başladı. Bologna, Oxford, Cambridge ve Paris’tekiler en önemlileriydi. Buralarda eğitim verenlerle okuyanların birçoğu Kilise’ye yakınlık duyan insanlardı. Böylece üniversiteler dinsel konularda yeni fikirler geliştiren önemli birer merkez halina geldiler.

Robert Grosseteste (c. 1168 – 1253) İngiltere’de, Sussex’te doğdu. 13. yüzyılın ilk yarısında bilimsel araştırmalarda önder biri durumuna geldi. Oxford Üniversitesi’nde okudu, ardından 1209’dan itibaren Paris Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1214’te Oxford’a döndü. Burada aralarında bir keşişler topluluğunun da bulunduğu bir grup öğrenciye öğretmenlik yaptı.

Bir Cevap Yazın