Bir Aristoteles Destekçisi…

Robert Grosseteste, her zaman bilimsel önermelerin sınanmasının önemini vurguladı. Bu konuda, dikkatli gözlemlerden ve çözümlemelerden yararlanmayı öğütleyen Aristoteles’i destekliyordu. Gökbilim ve müzik de içinde olmak üzere, çok geniş bir alanda yazılar yazdı. En ünlü yapıtı optik ve ışığın davranışları konusundaydı. Onu yazarken, Arap bilim adamı İbnülheysem’in kitabından etkilendi.

Bir Cevap Yazın