İnsan Vücudunun Keşfi

Ortaçağ boyunca Avrupa’da tıp bilimi, Galenos ve ondan öncekilerin çalışmalarına bağlı kaldı. Ancak, 12. Yüzyılda Yunan ve Arap tıp kitapları Latince’ye çevrildikçe, Batı Avrupa’ya yeni fikirler ulaşmaya başladı. Doktorlar ve tıp bilimcileri eski kuramları sorgulamaya, sonra da kendi kuramlarını geliştirmeye başladılar.

Bir Cevap Yazın