Yeni Kan Dolaşımı Kuramı

William Harvey, De motu cordis (Kalbin ve Kanın Hareketi Üzerine) adlı bir kitap yayımladı. Kitap, yaptığı birçok gözlemin bir ürünüydü ve kanın vücuttaki dolaşımıyla ilgili kuramlarını sergiliyordu.

O zamanlar doktorların çoğu, Galenos gibi kanın kalbin bir yanından öteki yanına küçük deliklerden geçtiğine inanıyordu. Harvey, kendi deneylerinden yola çıkarak dolaşım kavramını ortaya attı. Kanın kalpten atardamar yoluyla dışarı akıp, toplardamarlar yoluyla tekrar kalbe geri döndüğünü gösterdi. Fabricius toplardamarlardaki kapakçıkları saptamıştı, fakat ne işe yaradıklarını anlayamamıştı. Harvey, büyük toplardamarlardaki kapakçıkların kanı geriye, kalbe doğru yönelttiğini, kalpteki kapakçıkların ise kanın vücutta tek bir doğrultuda (sağ taraftan akciğerlere, sol taraftan da vücudun geri kalan bölümüne) akarak dolaşmasını sağladığını fark etti. Ayrıca, kalbin kanın dolqşması için bir pompa görevi gördüğünü tespit etti.

Bir Cevap Yazın