Büyük Savaşçı Timur!

Eşi ve benzeri görülmeyen bir cesaret ve azme sahip olan Türk-Moğol fatihlerinden Timur, cesur ve kahraman kimseleri severdi. Heybetli bir kahraman ve büyük bir savaşçıydı. Ölümden asla korkmaz ve daima ordusunun önünde giderdi. Ansızın bir saldırıya uğradığı zaman, sanki böyle bir saldırıyı bekliyormuş gibi derhal karşı koyardı. Timur, harp hilelerini herkesten iyi bilir, düşmanları bu yüzden kendisinden çok çekinirdi. Bu özelliği sayesinde en muhkem kale ve şehirleri hemen fetheder, en güçlü orduları kolaylıkla mağlup ederdi. En kudretli savaşçılardan olan, birleşik haçlı ordusunu Avrupa’da parçalayan Yıldırım Beyazıt gibi bir cengaveri de Ankara Savaşında mağlup ederek gücünü kanıtlayan Timur, Çin’e fethetmek ve orada İslam’ı yaymak istiyordu ancak Çin seferine çıkarken yolda vefat etti.

Bir Cevap Yazın