Şamanların Erk Hayvanı: Rakun

Rakunlar öncelikle gece yaşayan hayvanlardır. Yaz günlerinde zaman zaman, genellikle de bir şahinin veya bir karganın yuvasını kendine tahsis ederek ağaç tepelerinde dinlenirken görülebilir. Bununla birlikte günlerini yaygın olarak ağaç oyuklarında uyuyarak geçirirler. Rakunlar bir veya iki aileden oluşan küçük gruplar halinde sık sık yolculuk yaparlar. Meyve, sebze, küçük hayvanlar ve kuşların peşinde koşarlar. Yiyecek kıtlığı varsa, bir çiftliği veya bir evi yağmaladıkları da olur. Aynı zamanda kusursuz birer yüzücüdürler ve balık yakalayabilirler. Ağaçları güvenlikleri için kullandıkları için, bu güvenlik kaynağından fazla uzaklaşmayı asla göze almazlar. Erişkin bir erkek 50 pound ağırlığa dek çıkar ve yavaş birer koşucu olmalarına karşın, sıkı birer dövüşçüdürler. O kadar temiz hayvanlardır ki, eti yemeden önce suda yıkarlar. Kuzey Amerika’da altı tür Rakun bulunurken, Avrupa’daki türlerin bunlarla bir ilgisi yoktur. Rakunlar merak yeteneklerini bizimle paylaşırlar. Sayısız yeri ve durumu olası yiyecekler ve eğlence için, ama çoğunlukla da yiyecek bulmak için keşfeder ve yoklarlar. Kolay yakalanacak bir avı ararken, altı çevrilmedik taş bırakmazlar. Bir keresinde Sherry penceresinden bir takım tıkırtılar duyması üzerine uyanmış ve yerinden doğrulduğunda, evin yanındaki duvarın üzerine tünemiş olan bir Rakunla göz göze gelmiş. Rakun tabanları yağlayıp kaçacağı yerde şöyle der gibiymiş: ‘Benimle paylaşacak atıştırmalık bir şeylerin var m ı?’ Sherry verandaya onun için yiyecek bırakmaya başladığında, Rakun her gece gelir olmuş. Rakun uyanıklığınızın içine giriverdiyse, çevrenizi daha dikkatli ve sorgulayıcı bir zihinle incelemenizi söylüyordur. Belki de yararınıza olabilecek bir şeyi gözden kaçırmışsınızdır. Merakın olumsuz yanı şudur ki, o da yanlış yerlere burnunuzu sokarsanız başınız derde girer. Sizi hiç ilgilendirmeyen bir yere mi burnunuzu sokuyorsunuz? En iyi şey olmasa da, rahat çıkış yolunu mu arıyorsunuz? Rakun pencerenizi tıklatıyorsa, daha çok veya daha az meraklı olmanız yönünde önerisi olup olmadığını, hayatınızın içinde bulunduğu koşullardan çıkarsayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın