Şamanların Erk Hayvanı: Kızıl Kuyruklu Şahin

ABD’de çok iyi tanınan bir Şahindir. Alaska’dan Panama’ya dek olan geniş bir çevrede yaşarlar. Çok hızlı, başarılı uçuculardır ve yiyecek aramak amacıyla otlakların ısıl (termal) hava kaynakları üzerinde gezinirken görülebilirler sık sık. Bununla birlikte, darbe indirmek için havalanıp aniden hızlanabildikleri için ağaçlardaki tüneklerden avlanmayı da tercih ederler. Kızıl Şahinler tavşanları, kemirgenleri, yılanları, kurbağaları, balıkları, kertenkeleleri ve eğer yakalayabilirlerse öbür kuşları bile yerler. Özellikle çıngıraklı yılanın etine bayıldıkları gözlenir ve kendilerini bu zevkten yoksun bırakmamak için, onun o ölümcül zehrini bile göze alırlar. Çiftleşen eşler yıllar boyunca aynı yuvayı kullanır, ta ki yuva bozulana veya başka bir zorlu kuş tarafından gasp edilene dek. Aynı yaşam menzilini paylaştıkları ve hatta yılın değişik zamanlarında aynı yuvayı nöbetleşe kullandıkları için, birçokları tarafından Büyük Boynuzlu Baykuşun tamamlayıcısı olarak görülürler. Hopi Kızılderilileri bu şahinlere Kızıl Kartal adını verir ve gerçek kartallarda olduğu gibi çokça onlara da hemen hemen aynı ayinsel anlamı yükler. Kızıl Şahinler tıpkı Güneş gibi kızgın ve patlayıcıdır. Bu özelliklerini insanlara da taşımışlardır. Onlar tıpkı sıcak, öfke saçan bir ateşin kırmızı rengindeki çeşitli tonlar gibidir. Ay’la özdeşleştirilmiş gece kartalı olan Baykuşun tamamlayıcısı olarak, Kızıl Kuyruklu Şahinin de Güneşle özel bir bağı vardır. Onlar, bir kav yardımıyla tutuşmuş ateş kadar çabucak patlayıverirler eylemin içinde. Kızıl Şahin üzerinizde daireler çiziyorsa, ateşin gücünü kucaklamanız ve sonra da yaşama arzusu ve enerjisiyle hayat bulmanız gerektiğini söylüyordur size, üzün zaman boyunca kümes hayvanı olduğu gibi yanlış bir inanç nedeniyle avlanan Kızıl Şahin size kendini gösterdiği zaman, düşündüğünüz veya yaptığınız şeyin net olarak ayrımındaysanız, bunu ateşinizi tutuşturacak uygun bir yer olarak görün. Hayatınızda ihtirasla sahip çıktığınız bir şey var mı veya bir başka şey pahasına korumaya çalıştığınız? Paylaşmazlık; kendinizi, üzerine odaklandığınız o kişiyi veya şeyi boğmak demektir ve öbürlerine olasılıkla zarar verir. Kızıl Şahin karşınıza çıktıysa, bu, aşırı sahiplenme savlarında bulunarak ateşi öldürmemeniz iletisini vermek içindir.

Kaynak: Şamanların Erk Hayvanları

Bir Cevap Yazın