İktisada Giriş: Tüketici Artığı Nedir?

İktisada Giriş: Tüketici Artığı Nedir?

Tüketici artığı, tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farktır. Aslında tüketici artığı piyasaya katılım sonucu alıcıların sağladığı faydayı ölçmeye yarar. Tüketici artığı bir mal veya hizmet için talep eğrisi ile yakın ilişkilidir. Çünkü talep eğrisi tüketicilerin her bir miktar düzeyi için ödeme arzularını göstermektedir. Piyasada oluşan fiyat düzeyi ise bu mal için gerçekte ödedikleri tutardır. Bu iki tutar arasındaki fark tüketici artığını gösterir. Yani talep eğrisi altında ve piyasa fiyatı üzerindeki alan tüketici artığıdır. Denge fiyatının azalması tüketici artığını büyütecektir. Çünkü bir taraftan mevcut miktar için tüketiciler daha az öderken, diğer taraftan bu düşük fiyattan yeni tüketiciler piyasaya girecektir. Bu alanın büyük olması ekonomide refah düzeyinin arttığını yansıtır. Ancak hükûmetler uyguladıkları politikalarla piyasa fiyatını etkilediklerinden tüketici refahı da değişir. İşte fiyat değişimine bağlı olarak ortaya çıkan tüketici artığındaki değişme ile tüketicilerin refahındaki kayıp ve kazançlar hesaplanabilir. Örneğin, X malı için piyasada denge P0 fiyatında oluşmuştur. Bu fiyat düzeyinde tüketici artığı ACP0 üçgeni alanı kadardır. Fiyat P1 olduğunda ise üçgenin alanı daha da büyümüştür. Çünkü mevcut tüketiciler daha az öderken düşük fiyattan yeni tüketiciler de piyasaya girmiştir. Fiyat P1 olduğunda tüketici artığı AEP1 üçgeni alanı kadar olur.

Bir Cevap Yazın