Osmanlı’da Bokçubaşı!

Bokçubaşı; Osmanlı Türkiye’sinde İstanbul’da temizlik işlerinden sorumlu olan en önemli görevli idi. Özellikle ölmüş hayvanları ve dışkılarını temizleyip şehir dışına atar, Kurban Bayramlarında kesim yerlerini denetler, diğer günlerde de yere tükürenleri takip ederek enselerine tokat patlatırdı. Hayvanlarının pisliğini temizlemeyenler çok pis şekilde cezalandırılırdı. Yere tükürmek bile başı başına suçtu. Günümüz Türkiye’sinde ise insanlar yere tükürüyor hatta balgam atıyor ve bu balgamlar rüzgar yardımı ile başka insanların üstüne yapışıyor. Medeniyette ileri gitmek lazımken tam tersine neden hep geriye gidiyoruz?

Bir Cevap Yazın