Oligopol Türleri Nelerdir?

İktisada Giriş Oligopol Türleri

Oligopolleri, oligopol piyasasında üretilen ürünlerin homojen veya heterojen (farklılaştırılmış) olmasına göre “saf oligopol” ve “farklılaştırılmış oligopol” olmak üzere iki sınıfta toplayabiliriz.

Eğer oligopol piyasasında üretilen ürünler homojen ürünlerden oluşuyorsa bu tür oligopole saf oligopol denir. Bu tür oligopolde üretilen malların homojen olmasından dolayı firmaların birbiriyle olan karşılıklı bağımlılıklarının derecesi yüksektir. Çünkü firmalar birbirinden farksız (tamamen aynı-homojen) mallar ürettiğinden dolayı, bir firmanın kendi ürününün fiyatında yapacağı en küçük değişiklik rakip firmaların ürün satışları üzerinde doğrudan etki meydana getirir. Dolayısıyla bu tür oligopolde oligopolcünün fiyat üzerinden rekabet etmek yerine fiyat dışı yollardan (reklam, promosyon v.b.) rekabet etmesi daha doğru olacaktır.

Eğer oligopol piyasasında üretilen ürünler farklılaştırılmış (heterojen) ürünlerden oluşuyorsa bu tür oligopole farklılaştırılmış oligopol denir. Farklılaştırılmış oligopolde firmaların ürettiği ürünler birbirlerinden bariz biçimde farklıdır ve ürünlerdeki bu farklılaşmanın derecesi arttıkça, firmaların birbirleriyle olan karşılıklı bağımlığın derecesi de azalmaktadır. Bundan dolayı farklılaştırılmış oligopolde bir firmanın kendi ürününün fiyatında yapacağı değişiklik rakip firmaların ürün satışları üzerinde saf oligopole nazaran daha az etki yapar. Bu tür oligopolde firmalar rekabetini fiyat üzerinden yapabileceği gibi fiyat dışı yollardan da yapabilirler. Ayrıca farklılaştırılmış oligopollere gerçek hayatta saf oligopollere nazaran daha sık rastlandığını belirtmekte fayda vardır.

Oligopolcüler arası karşılıklı bağımlığın çok yüksek olduğu durumda, oligopolcüler kârlarını bir grup hâlinde maksimize edip-etmemelerine göre tam oligopol ve kısmi oligopol olmak üzere iki sınıfta toplayabiliriz. Eğer firmalar arasındaki karşılıklı bağımlılık çok yüksek ise ve oligopolcüler kârlarını bir grup halinde maksimize etmeyi tercih ederlerse bu tür oligopole tam oligopol denir. Eğer firmalar arasındaki karşılıklı bağımlılığın çok yüksek olmasına rağmen, kârlarını bir grup hâlinde maksimize etmeyi tercih etmezlerse bu tür oligopole de kısmi oligopol denir.

Bir Cevap Yazın