Temel Veteriner Genetik: Hücre Nedir?

Temel Veteriner Genetik Ünite 2: Hücre Nedir?

Hücre, yaşam için gerekli olan biyolojik olayların meydana getirildiği en küçük canlı birimdir. Hücreye en iyi örnek tek hücreli olarak yaşamlarını sürdüren tek hücreli organizmalardır.

Hücre ilk kez 1665 yılında Robert Hook tarafından kendi yaptığı mikroskopta şişe mantarındaki boşluklu yapıların gözlemlenmesi ile bulunmuştur. R. Hook bu boşluklara hücre (cellula) adını vermiştir. Hook daha sonra canlı bitki dokularını incelemiş ve burada da bir çeper ile çevrilmiş içerisi sıvı dolu yapılar olduğunu gözlemlemiştir. Ancak bu yapıların canlı olup olmadığını ve önemini anlayamamıştır. 1831’de Robert Brown nükleusu keşfetmiş ve 1839’da Purkinje çeperin içinde bulunan sıvıya protoplazma adını vermiştir. 1838’de Schwann, zamanına kadar olan bilgileri değerlendirerek hücre teorisini kurmuştur. 1852’de Remak, 1880’de Fleming mitoz ve amitoz bölünmeyi incelemişlerdir. 1862’de Kölliker sitoplazma ve nükleus terimleri ile protoplazmayı daha da ayrı bir biçimde incelemiştir. 1887’de Boveri, sentrozomu, 1897’de Benda, mitokondriyi, 1898’de Golgi, golgi aygıtını, 1899’da Garnier, endoplazmik retikulumu, 1905’de Farmer ve Moore mayoz bölünmeyi keşfetmişlerdir. Daha sonra 1944 yılında Avery ve McCarty, daha sonra da Grif­fitis DNA’nın genetik işlevi olduğunu açıklamış, Watson ve Crick ise 1953 yılında DNA’nın çift sarmal yapısını ortaya koyarak Moleküler Biyolojinin temelini kurmuşlardır.

Bir Cevap Yazın