Cari Üretim ve Arz Arasındaki Farklılıklar

Cari Üretim ve Arz Arasındaki Farklılıklar

Çeşitli ürün gruplarında cari üretim miktarı ile arz miktarı birbirinden farklılık göstermektedir. Çoğunlukla belirli bir dönem zarfında üretilen ürün miktarı piyasaya arz edilen miktardan fazladır. Cari üretimin arzdan büyük olması halinde iktisadi malların belirli bir bölümünün stoklanmaya veya depolanmaya ihtiyacı vardır. Stoklama genellikle iki amaç doğrultusunda yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, iktisadi malların arzında devamlılığı sağlamak, arzda önemli dalgalanmaların ve fiyat düşüşlerinin önüne geçmek için yapılan stoklamadır. Örneğin; ülkemizde TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) tarafından, tarımsal ürünler için yapılan destekleme alımları ve depolamalar, piyasada istikrarın sağlanması amacını taşımaktadır. Diğer taraftan, bazı kesimlerce spekülatif amaçla yapılan ikinci bir stoklamada ise, ürünün bol ve ucuz olduğu dönemde alınması ve izleyen süreçte pahalı ve kıt olduğu zamanda satılarak elden çıkarılması hedeflenmektedir. Arz ile üretim arasındaki bir diğer farklılık, üreticilerin bizzat kendilerinin tüketici olmaları ve buna bağlı olarak üretilen ürünün bir bölümünü pazara arz etmeden tüketmelerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle, kırsal alanda üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin bir bölümü, bunu üretenler tarafından tüketilmektedir. Tüketimden alıkonulan ürünler ise pazara arz edilmektedir. Arz ile üretim arasındaki üçüncü farklılık ise, pazarlama sistemindeki teknolojik yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Bir kısım ürünler arz amacıyla satışa sunulmak üzere yola çıkarılsa bile satış aşamasına ulaşamazlar. Örneğin; et, süt, sebze ve balık gibi ürünler çabuk bozulabilen ürünlerdir. Bu tür ürünler için soğuk muhafaza zincirinde kullanılan soğutma sistemine sahip depo ve nakil araçlarının yetersizliği nedeniyle önemli oranlarda bozulma ve fireler meydana gelebilmektedir. Bu durum üretim ile arz miktarı arasındaki farkı daha da büyüten bir unsur olarak görülmektedir. Ayrıca, piyasalarda cari üretimin arzdan küçük olduğu durumlara da rastlanmakta olup, burada aradaki fark ithalat (dış alım) yoluyla karşılanmaktadır.

Bir Cevap Yazın