Hayvancılık Ekonomisi İşletmeler

İşletmelerde zaman içinde meydana gelen birtakım teknik ve teknolojik değişiklikler ve yenilikleri personele zamanında ulaştırmak gerekmektedir. Bu faaaliyetler seminer, kurs, konferans gibi hizmet içi eğitimler şeklinde yapılmalıdır. Hizmet içi eğitim, işgücü verimliliğini artırmada yararlanılan en önemli faktörlerden birisidir. Bu tür faaliyetler işletmede en alt kademeden (işçi), en üst kademedeki yöneticilere kadar yapılmaktadır. Hizmet içi eğitim programları personel için mesai saatleri dışında belirli bir program dâhilinde göze ve kulağa hitap edecek, anlaşılır ve uygulamalı bir şekilde düzenlenmelidir. Hizmet içi eğitim faaliyetleri gelişmekte olan ülkelerde kamu ve özel sektör işletmeleri için çok kabul gören bir faaliyet değildir. Bu tür bir anlayış ise son derece yanlıştır. Hizmet içi eğitim faaliyeti belirli bir masrafı gerektirmekle birlikte özellikle gelişmekte olan ekonomiler için bu bir masraf değil, önemli bir üretim faktörü olarak insana yapılan yatırım niteliğini taşımaktadır. Personel tedarikinde işe alma aşamasında beceri, tecrübe ve başarı derecesi ne kadar yüksek olursa, hizmet içi eğitim masrafları da o kadar aşağıya çekilebilir. Aksi halde işletmelerde hizmet içi eğitim harcamaları gerekenden fazla olacaktır. İşletme yönetimlerince bu tür çalışmaların önemi ve değeri dikkate alınmalı, bunun yanı sıra işletmede çalışan kişileri gereksiz yere ödüllendirme veya cezalandırmanın bir aracı olarakta kullanılmamalıdır.

Bir Cevap Yazın