Yazının İcadından Önce Zamanın Dönemlendirilmesi

Yazının İcadından Önce Zamanın Dönemlendirilmesi

Tarih öncesinin sınıflandırılmasında, insanın sosyo-ekonomik hayatını ilgilendiren teknolojik gelişmeler esas alınmıştır. Bu konuda günümüze kadar ortaya konan birçok modeller vardır. Bunlardan öne çıkan bazıları:

a) Teknolojik Model [kullanılan aletlere göre Eski Taş (Paleolitik) Çağı, Orta Taş (Mezolitik ) Çağı, Yeni Taş Çağı (Neolitik), Bakır Taş (Kalkolitik ) Çağı]

b) Sosyoekonomik Model(avcılık, balıkçılık, çobanlık, tarım ve uygarlık aşamaları)

c) Kültürel Model [Yazı merkezli, tarih öncesi (prehistoria) ve tarih çağları şekline iki dönem]

d) Arkeolojik model (yabanıllık, barbarlık ve uygarlık dönemleri)

e) Ekonomik ve Toplumsal Model (Yabanıllık Çağı ve Uygarlık Çağı) vd. Sonuç olarak günümüzde üzerine uzlaşılan aşağıdaki şablon kullanılmaktadır.

Yaklaşık; MÖ 1 milyon- 15000 Eski Taş Çağı (Paleolitik Çağ) Yaklaşık; MÖ 15000- 8000 Ara Taş Çağı (Mezolitik Çağ) Yaklaşık; MÖ 8000- 5500 Yeni Taş Çağı (Neolitik Çağ) Yaklaşık0 MÖ 5500- 3000 Bakır Taş Çağı (Kalkolitik Çağ) Yaklaşık; MÖ 3000- 1200 Tunç Çağı Unutulmamalıdır ki her coğrafi bölgede insanların izlemiş olduğu gelişim seyri diğerleri ile aynı dönemlerde olmamıştır. Bu şablon ortalama kabul edilen verilerdir.

Bir Cevap Yazın