Hayvansal Parazitler: İç Parazit Ve Dış Parazit Karşılaştırması

Hayvansal Parazitler: İç parazit (endoparazit) ve dış parazit (ektoparazit) olarak ikiye ayrılırlar.

İç Parazit Özellikleri

Sindirim sistemi bulunmayan parazitlerdir. Ancak çoğunda sindirim enzimi salgılanmaz.

• Hareket, duyu ve sinir sistemleri gelişmiştir.

• Tutunma organları gelişmiştir. İnce bağırsak gibi monomer besinlerin fazla olduğu bölgelerde yaşarlar.

• Tenya ve bağırsak solucanları iç parazit örneklerindendir.

Dış Parazit Özellikleri

•Sindirim sistemleri gelişmiş olan parazitlerdir.

• Hareket, duyu ve sinir sistemleri fazla gelişmemiştir.

•Üzerine kısa ya da uzun süre tutunarak konağın kanını emerler.

• Bit, pire ve kene dış parazit örneklerindendir.

Bir Cevap Yazın