Bitkisel Parazitler: Yarı Parazit Ve Tam Parazit Karşılaştırması

  • Bitkisel parazitler yarı parazit ve tam parazit olarak ikiye ayrılırlar.

Yarı Parazit Özellikleri

•Klorofil içerdiklerinden fotosentezle kendi besinlerini üretebilirler.

• Konak bitkinin sadece ksilemine emeç gönderirler.

• Konak bitkiden su ve mineral gibi inorganik besinleri alırlar.

• Ökse otu yarı parazit bitkilere örnektir.

Tam Parazit Özellikleri

• Klorofil içermediklerinden fotosentezle kendi besinlerini üretemezler.

• Konak bitkinin hem ksilem hem de floemine emeç gönderirler.

• Konak bitkiden hem inorganik hem de organik besinleri alırlar.

•Küsküt otu ve canavar otu tam parazit bitkilere örnektir.

Bir Cevap Yazın