Parazitizm (+ , -) | Bir Hücreli Parazitler – Bitkisel Parazitler – Hayvansal Parazitler

Birlikte yaşayan canlılardan birinin fayda, diğerinin ise zarar gördüğü bir yaşama şeklidir.

  • Fayda gören canlıya parazit (konuk, asalak) zarar gören canlıya ise konak adı verilir. Hastalık yapan parazit organizmalara patojen adı verilir. Parazit canlılar genel olarak hızlı ürer. Ancak enzim ve sindirim sistemleri iyi gelişmediği için bir konağa bağımlı olarak yaşarlar.
  • Parazitler; bir hücreli, bitkisel ve hayvansal parazitler olmak üzere üç grupta incelenebilir.
  • Bir hücreli parazitler: Bazı bakteriler, amipler, kamçılılar ve sporlular bir hücreli parazitlerdir. Bakteriler zatürre, amip dizanteri, sporlular grubunda yer alan plazmodyum ise sıtma hastalığına neden olabilir.
  • Bitkisel parazitler: Bitkiler genelde ototrof beslenen organizmalardır. Ancak bazı bitki türleri besinlerinin bir kısımını ya da tamamını diğer bitkilerden karşılarlar. Bu tür bitkilere parazit bitkiler denir.
  • Hayvansal Parazitler: İç parazit (endoparazit) ve dış parazit (ektoparazit) olarak ikiye ayrılırlar.
  • Virüsler sitoplazma ve hücresel organel içermezler. Üremek için mutlaka canlı bir hücreye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle mecburi hücre içi parazit olarak adlandırılırlar.

Bir Cevap Yazın